Вітаємо Вас на блозі ОНМЦ освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб!

Інформаційний лист

Комунальний заклад 
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Інформаційний лист

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
обласної науково-практичної інтернет-конференції
«Інформаційно-освітній простір регіону як відкрита педагогічна
система розвитку вчителя: проблеми, перспективи»

21-23 листопада 2016 року

Тематичні напрями роботи конференції:
1. Навчально-інформаційний онлайн-простір для забезпечення неперервного навчання педагогічних працівників.
2. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору опорного закладу.
3. ІКТ-компетентність як складова професійного розвитку педагога.
4. Інноваційний пошук освітянського простору Кіровоградщини (онлайн-семінар регіональної школи новаторства).

Платформа проведення:
Дистанційна - розміщення (з 14 по 18 листопада 2016 року) та обговорення (з 21 по 23 листопада 2016 року) на блозі інтернет-конференції (http://npkonferenz.blogspot.com).
Мова конференції: українська.
До участі запрошуються завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівники загальноосвітніх навчальних закладів, методичний актив, слухачі регіональної школи новаторства.

Умови участі в роботі конференції
Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту тез виступу учаснику необхідно до 11 листопада 2016 року надіслати до оргкомітету: заявку на участь, текст виступу за адресою: koippo412@gmail.com.

Заявка
на участь в обласній науково-практичній інтернет-конференції
21-23 листопада 2016 року

1.      Прізвище, ім’я, по батькові.
2.      Науковий ступінь, вчене звання.
3.      Місце роботи, посада.
4.      Телефони: службовий, мобільний; е-mail.
5.      Назва тематичного напряму конференції.
6.      Назва матеріалів.
7. Форма участі (стаття, тези, майстер-клас, презентація, відеокаст тощо).
Вимоги до матеріалів виступу (тез) учасника конференції:
Тези виступу (до 5 сторінок) готуються у розрізі вказаної тематики конференції. Особливості оформлення тексту: сторінка формату А-4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Уникати набору тексту великими літерами.
Розміщення тексту:
заголовок великими літерами по центру сторінки;
через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів);
через 1,0 інтервал анотація українською мовою;
через 2,0 інтервали текст тез з одним міжрядковим інтервалом;
- таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft Word;
ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію та назву;
- сторінки тез не нумеруються;
посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
після тексту тез подаються бібліографія та відомості про автора(ів).

До матеріалів онлайн-семінару регіональної школи новаторства необхідно додати посилання на презентацію, представлену в одному з онлайнових сервісів, або відео, викладене на сервісі Youtube.
Матеріали, виконані з порушенням цих вимог, не розглядаються, не реєструються і не повертаються авторам.
За участь у конференції (подані матеріали, активне обговорення матеріалів інших учасників) буде надісланий на електронну адресу учасника конференції сертифікат.


Немає коментарів:

Дописати коментар