Вітаємо Вас на блозі ОНМЦ освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб!

Рекомендації

Рекомендації
обласної науково-практичної інтернет-конференції
«Інформаційно-освітній простір регіону як відкрита педагогічна
система розвитку вчителя: проблеми, перспективи»

21-23 листопада 2016 року
Обласному центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»:
1. Забезпечити науково-методичний супровід підвищення кваліфікації й розвитку педагогічної майстерності методичних, педагогічних кадрів області з питань формування інформаційно-цифрових компетентностей.
2. Продовжити підготовку керівників навчальних закладів області за напрямом спецкурсу «Онлайнові технологій в роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу».
3. Забезпечити впродовж 2017-2019 років вивчення досвіду роботи:
- Свічкарьової І.Б., директора комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради»;
- Касьяненко В.О., завідувача методичного кабінету відділу освіти Гайворонської районної державної адміністрації;
- Романич Наталії Василівни, методиста методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Маловисківської районної державної адміністрації.
4. Створити умови для поширення досвіду методичних і педагогічних працівників з питань функціонування інформаційно-освітнього середовища, застосування новітніх інформаційних технологій для формування ІК-компетентностей педагогічних кадрів, забезпечення динамічного управління у навчальних закладах області.
5. Впроваджувати дистанційні форми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Методичним кабінетам, науково-методичним центрам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад
1. Здійснити аналітичне вивчення матеріалів Інтернет-конференції, онлайн-семінару регіональної школи новаторства з метою виявлення джерел перспективного педагогічного, управлінського досвіду та запровадження його у практику роботи педагогічних колективів регіонів.
2. Ознайомитись та поширити досвід роботи регіональних шкіл новаторства Кіровоградщини та Полтавщини.
3. Спрямувати зміст роботи з керівними та педагогічними працівниками на:
-       формування мотивації до особистісного та професійного зростання;
-       зміну структури науково-методичної роботи з орієнтацією на спільні онлайнові та дистанційно-комунікаційні форми;
-       формування та розвиток коучингових, фасилітаторських, тьюторських, модераторських компетентностей, спрямованих на застосування психології групової динаміки, навичок управління освітнім процесом, забезпечення особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів тощо.
-       перехід від одноразових проектів до запровадження системного процесу, який охоплює усі види діяльності.
4. Спрогнозувати перспективні моделі професійного розвитку  методичного працівника, керівника, учителя для забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку «нового фахівця для нової школи».
5. Спрямувати розвиток науково-методичних та дослідницьких  компетентностей педагогічних працівників на формування академічної доброчесності та толерантності.

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів області
1. З метою оптимізації керівних процесів, розвитку технологічних компетентностей педагогів та учнів, створити умови для наскрізного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні навчальним закладом.
2. Забезпечити умови для самоосвіти та підвищення кваліфікації педагогів на основі використання сучасних інформаційно-цифрових технологій (вебінари, онлайн-курси, дистанційне навчання).
3. Сприяти створенню освітніх порталів методичних та дидактичних матеріалів, інтерактивних онлайн-ресурсів.
4. З метою скорочення бюрократичного навантаження запроваджувати систему освітньо-електронного документообігу та внутрішнього діловодства.

5. У процесі управління навчально-методичною діяльністю запобігати процесам несанкціонованого використання напрацювань інших осіб, контролювати дотримання вимог академічної доброчесності.

Немає коментарів:

Дописати коментар