Вітаємо Вас на блозі ОНМЦ освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб!

понеділок, 5 вересня 2016 р.

Обласна науково-практична інтернет-конференція «Інформаційно-освітній простір регіону як відкрита педагогічна система розвитку вчителя: проблеми, перспективи»

21-23 листопада 2016 року
м. Кропивницький

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО- ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНУ

 Половенко Олена Вікторівна, завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

Розвиток інформаційного суспільства ініціював інформатизацію освіти. Ефективність інформатизації освітнього процесу визначається якістю управлінської діяльності керівника навчального закладу з формування і розвитку інформаційного освітнього середовища. У науково-довідковій літературі під середовищем прийнято розуміти сукупність умов (економічних, політичних, соціальних, побутових, духовних, територіальних, природних та ін.) існування людини та суспільства. На думку вчених, інформаційно освітнє середовище – це: системно організована сукупність інформаційного, технічного, навчально-методичного забезпечення, що нерозривно пов‟язано з людиною як суб‟єктом освітнього процесу (О. Ільченко); система, в якій на інформаційному рівні задіяні та пов‟язані між собою всі учасники освітнього процесу: адміністрація закладу – педагоги – учні – батьки (О. Кравчина) та ін. На думку Боднар О.С., «освітнє середовище − це сукупність природних, фізичних та соціальних об‟єктів, які впливають на формування учнів, сприяють становленню паритетних міжсуб‟єктних, об‟єктно-суб‟єктних взаємодій в освітньому процесі, або перешкоджають цьому, формуючи негативне поле впливу на особистість дитини» [3, 237 ].